Νόμος 4461/17 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειακών Τμημάτων έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν επιτροπές αποτελούμενες από 1 μέλος αυτών ως Πρόεδρο και 2 ή περισσότερα μέλη. Οι επιτροπές συνιστώνται για συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να συμβάλλουν στη μελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάμενων ή εκτάκτως εμφανιζόμενων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών θεμάτων, απαρτίζονται δε από μέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται με τα υπό μελέτη θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού με την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή για την καλύτερη ενημέρωσή τους επί του υπό κρίση θέματος. Με τις ίδιες διαδικασίες μπορούν να δημιουργούνται ομάδες εργασίας ή ερευνητικές ομάδες με συγκεκριμένο σκοπό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.