Νόμος 4474/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 965/1980


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 965/1980 (ΦΕΚ 243/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001), καθώς και με μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

β. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με οινοποιεία, αποσταγματοποιεία, οινοπνευματοποιεία, ποτοποιεία και εν γένει μονάδες που χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη συστέγαση και συλλειτουργία των μονάδων της ως άνω περίπτωσης α', καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 965/1980 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.