Νόμος 4474/17 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 49 του νόμου 4370/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 49 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. α. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνο ως προς την υποβολή:

 

α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),

β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά) και

γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά).

 

β. Το ΤΕΚΕ εξαιρείται από κάθε άλλη διάταξη που εφαρμόζεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.