Νόμος 4479/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 111 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανώνυμη αθλητική εταιρεία υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή ανώνυμη αθλητική εταιρεία διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία, με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή στην οποία η νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία προβαίνει, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης ανώνυμης αθλητικής εταιρείας.

 

Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.