Νόμος 4481/65 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες τεχνικές άδειες εγκαταστάσεως, επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως και ανακαινίσεως των εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων χορηγούνται αποκλειστικώς υπό του Υπουργού Βιομηχανίας, συμφώνως προς τις κείμενες περί χορηγήσεως των αδειών τούτων ουσιαστικές διατάξεις, αποφαινομένου εντός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, συνοδευομένης υπό πλήρων δικαιολογητικών.

 

2. Τυχόν υπό των κειμένων διατάξεων απαιτουμένη γνώμη συλλογικών οργάνων ή Αρχής αρμοδιότητος ετέρου Υπουργείου λαμβάνεται υπόψη δια την χορήγηση των ανωτέρω αδειών. Δύναται όμως δια βασιλικού διατάγματος που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού να καταργηθεί η υποχρέωση της λήψεως υπόψη της γνώμης ταύτης ή και να ρυθμισθεί άλλως το θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.