Νόμος 4483/17 - Άρθρο 158

Άρθρο 158


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 1599/1986 Σχέσεις Κράτους - πολίτη. Ταυτότητες - ΕΚΑ - και λοιπές διοικητικές διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 39 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1988/1991 (ΦΕΚ 189/Α/1991), το στοιχείο δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. πρόσθετα στοιχεία του κατόχου, πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.