Νόμος 4497/17 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. τα άρθρα 1, 2, 3, , , , , , 3ΣΤ, , , , 4 παράγραφοι 1 έως 5 και 7 έως 9, 5 παράγραφοι 2 έως 6, 6, 7, του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992),

 

β. τα άρθρα 95 έως και 98, καθώς και οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 99 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),

 

γ. οι παράγραφος 5 έως 9 του άρθρου 11 και παράγραφος 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992) και

 

δ. η περίπτωση 3 του άρθρου 1 της 78030/2014 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 3586/Β/2014),

 

ε. οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 58 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.