Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 17 του αυτού από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται παράγραφος θ' έχουσα ως έξης:

 

{θ) Ειδικοί φόροι, επιβαλλόμενοι επί των προϊόντων παραγωγής της περιφέρειας των ειδικών ταμείων των εξαγομένων εις το εξωτερικόν ως και των μεταφερομένων εις τις έδρας των ειδικών ταμείων και την λοιπή επικράτεια. Τα κατά τα ανωτέρω φορολογητέα προϊόντα και τα φορολογικά ποσοστά ορίζονται δι' έκαστον των ειδικών ταμείων καθ' έκαστον οικονομικό έτος μετά πρόταση των διοικουσών τα ταμεία επιτροπών δια διατάγματος προκαλουμένου υπό των υπουργών Οικονομικών Συγκοινωνίας και Γεωργίας και καθορίζοντος και τον τρόπον της εισπράξεως του φόρου τούτου.}

 

2. Εις το αυτό άρθρο 17 του αυτού από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται εδάφιον 6 έχον ως έξης.

 

{6. Οι εισπράξεις εκ των ποσοστών επί της εγγείου φορολογίας του ελαίου και λοιπών ελαιωδών επιβαλλομένων υπέρ ειδικών ταμείων επαρχιακής οδοποιίας αποδίδονται αυτούσιοι υπέρ εκάστου ταμείου, εκ της περιφέρειας του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι εισπράξεις αυτές.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.