Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929

ΠΔ 25-11-1929: Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-11-1929: Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 421/Α/1929), 28-11-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4421/1929 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ' αριθμόν [Ν] 4098/1929 και [Ν] 3406/1927 νόμων περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, κωδικοποιούμε τις διατάξεις του περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών νόμου [Ν] 3406/1927 και των νόμων που τροποποίησαν και συμπλήρωσαν αυτόν [Ν] 4098/1929 και [Ν] 4421/1929 σε ενιαίο κείμενο που έχει ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο Α: Χαρακτηρισμός οδών

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικές οδοί

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Γ: Επαρχιακές οδοί

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο Δ: Δημοτικές και κοινοτικές οδοί

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο Ε: Οδοί εγκεκριμένες με προγενέστερους νόμους

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γενικές και ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Κεφάλαιο Ζ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 25-11-1929

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

`Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.