Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις το αυτό άρθρο 8 προστίθενται τα κάτωθι εδάφια 7 και 8:

 

{7. Η διοικούσα το ταμείον εθνικής οδοποιίας επιτροπή δύναται διαρκούσης της χρήσεως να τροποποιεί εκάστοτε τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του ταμείου, αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών, άνευ όμως μεταβολής του ολικού αθροίσματος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, πλην εάν δημιουργηθεί νέον έσοδον. Οι κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις του προϋπολογισμού γίνονται κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της ολομέλειας της επιτροπής και ισχύουν μόνον μετά την παρά του υπουργού των Οικονομικών έγκριση και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσίευση της αποφάσεως ταύτης.

 

8. Εάν δια του απολογισμού της χρήσεως του ταμείου εθνικής οδοποιίας βεβαιωθεί πλεόνασμα εις την κατάστασιν των εσόδων, τούτο κατά τις διατυπώσεις του προηγουμένου εδαφίου μεταφέρεται και εγγράφεται υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισμού ως νέον έσοδον της επομένης του δι' ο ο απολογισμός έτους χρήσεως, δυνάμενο να διατεθεί δια την πληρωμή υφισταμένων υποχρεώσεων του ταμείου κατά τις διατάξεις του προηγουμένου 7 εδαφίου.

 

Τούτο εφαρμόζεται από του απολογισμού της χρήσεως του έτους 1929-1930.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 5000/1931 (ΦΕΚ 147/Α/1931).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.