Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αδιάθετα υπόλοιπα εξ ενταλμάτων προπληρωμής διαφόρων δοσίλογων Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας επαναφέρονται ως ακολούθως.

 

Οι δωσίλογοι καταθέτουν το εις χείρας των αδιάθετο υπόλοιπον εξ εντάλματος προπληρωμής εις την Τράπεζαν της Ελλάδος δια λογαριασμό του Ταμείου της Εθνικής Οδοποιίας, υποβάλλουν δε τις σχετικές αποδείξεις μετά των λοιπών δικαιολογητικών προς τακτοποίηση του επ' ονόματι αυτών εκδοθέντος εντάλματος προπληρωμής.

 

Ο λογιστής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας συντάσσει κατά μήνα ειδική κατάστασιν των προς επαναφορά ποσών την οποίαν υποβάλλει προς έγκριση εις την διοικούσαν το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας Επιτροπή, ήτις εγκρίνει ταύτη κατά την πρώτην συνεδρίασή της.

 

Τα ως άνω επαναφερόμενα ποσά επαυξάνουν τις πιστώσεις των οικείων κεφαλαίων και άρθρων της χρήσεως κατά την οποίαν ενεργείται η επαναφορά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.