Νόμος 4503/1930 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις το τέλος του άρθρου 13 του αυτού από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος προστίθεται το κάτωθι εδάφιον 6.

 

{6. Εις το κατά τις διατάξεις του εδαφίου 1 του άρθρου 12 προσλαμβανόμενο τεχνικό προσωπικό, όπερ προσλαμβάνεται δια τον αποκλειστικό σκοπόν ίνα βοηθήσει τον διευθύνοντα τα έργα κατασκευής ή συντηρήσεως οδών αρμόδιο μηχανικόν ή νομομηχανικό, δύναται ν' ανατεθεί και η εκπόνησις των μελετών περί ων τα εδάφια 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν παρακωλύεται η λοιπή υπηρεσία αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.