Νόμος 4555/18 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση της διοίκησης των νομικών προσώπων των περιφερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων αναφέρεται ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων της περιφέρειας, ορίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο κατά συγκεκριμένη αναλογία πλειοψηφίας - μειοψηφίας, οι σχετικές προβλέψεις καταργούνται από την περιφερειακή περίοδο που αρχίζει μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος και, το σύνολο των μελών ορίζεται, με ψηφοφορία, από το περιφερειακό συμβούλιο. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων των περιφερειών δεν θίγεται.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 191 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, δεν θίγεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.