Νόμος 4555/18 - Άρθρο 151

Άρθρο 151: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012).

 

2. Το άρθρο 216 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 11/Α/2006) καταργείται.

 

3. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργείται.

 

4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η' ισχύουν από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.