Νόμος 4555/18 - Άρθρο 265

Άρθρο 265: Τροποποιήσεις του νόμου 4256/2014 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 917/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4256/2014 οι λέξεις (εξαιρουμένης της παραγράφου 3) διαγράφονται και προστίθεται στην παράγραφο 3 τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης (μονοήμερης ή πολυήμερης) που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση επιβατών κατά ρητή δήλωση του πλοιοκτήτη ή του κυβερνήτη ή του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από αυτούς προσώπου, η οποία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 917/1979 (ΦΕΚ 257/Α/1979) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δύναται να μεταφέρουν έως και 25 επιβάτες, ως ανοικτά καταστρώματα νοούνται οι χώροι οι οποίοι δεν παρέχουν προστασία έναντι του ήλιου και της βροχής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.