Νόμος 4555/18 - Άρθρο 266

Άρθρο 266: Τροποποιήσεις του νόμου 4211/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013), μετά τις λέξεις πληρωμή του, προστίθενται οι λέξεις τέλους και του αναλογούντος προστίμου.

 

β. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013, μετά τις λέξεις μη καταβολή, προστίθενται οι λέξεις ή τη μερική καταβολή.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.