Νόμος 4563/18 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές.}

 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 86 του νόμου [Ν] 4547/2018 ως εξής:

 

{4. Εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει και παραιτείται, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.