Νόμος 4563/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και περιλαμβάνει:

 

α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος,

 

β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου,

 

γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού,

 

δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του.

 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.