Νόμος 4583/18 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 3943/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται κατάθεση παραβόλου σε έντυπη μορφή ή διπλοτύπου αποδεικτικού οίκοθεν είσπραξης, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικό παράβολο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.