Νόμος 4585/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 43 του νόμου 3905/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. H παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας της παραγράφου 3 καταρτίζονται με βάση το Γενικό Πρότυπο που εκδίδεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για κάθε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη δημόσιο έργο συντάσσεται και υπογράφεται, από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου στον τομέα πολιτικής του οποίου εμπίπτει το έργο, ειδικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύμφωνα με το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.