Νόμος 4585/18

Ν4585/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20-11-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αιγαίου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23-11-1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον νόμο 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4585/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20-11-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αιγαίου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23-11-1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον νόμο 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 216/Α/2018), 24-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για κτηματολόγιο

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα

 

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013)

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) και μεταβατική διάταξη

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016)

Άρθρο 8: Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Άρθρο 9: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 10: Θέματα Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις ζητημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)

Άρθρο 12: Παράταση οικοδομικών αδειών

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002)

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010)

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 4273/2014 (ΦΕΚ 146/Α/2014)

Άρθρο 20: Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 21: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

 

Μέρος Β: Κύρωση της από 20-11-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αιγαίου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23-11-1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον νόμο [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999)

 

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 51 παράγραφος 15 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)

Άρθρο 24: Παράταση μετακινήσεων προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Παράταση του μέτρου της διοικητικής υποστήριξης

Άρθρο 29: Τροποποίηση του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018)

Άρθρο 30: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 4538/2018 (ΦΕΚ 265/Α/2018)

Άρθρο 31: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

Άρθρο 32: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017)

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.