Νόμος 4587/18 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Τροποποίηση του άρθρου 102 του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από 01-01-2019 και εφεξής, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο και συναφείς τόκοι κατατίθενται, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.