Νόμος 4600/19 - Άρθρο 168

Άρθρο 168: Στελέχωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, συνιστώνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας 45 συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη στελέχωση δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και 42 συνολικά θέσεις ειδικότητας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης αντίστοιχα, πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων. Η κατανομή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, στις Υγειονομικές Περιφέρειες γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών με βάση τις ανάγκες των Υγειονομικών Περιφερειών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Για τις ανάγκες της στελέχωσης, της βελτίωσης της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού συνιστώνται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια οι παρακάτω θέσεις κατά κλάδο, βαθμό, κατηγορία και ειδικότητα:

 

α. Ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας: 7 θέσεις ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, 3 θέσεις ειδικότητας Παθολογίας, 2 θέσεις ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 2 θέσεις ειδικότητας Βιοπαθολογίας, 1 θέση ειδικότητας Πνευμονολογίας, 1 θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας, 1 θέση ειδικότητας Ορθοπεδικής, 1 θέση ειδικότητας Καρδιολογίας, 1 θέση ειδικότητας Νευρολογίας, 1 θέση ειδικότητας Ουρολογίας, 1 θέση ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, 2 θέσεις Οδοντιάτρων, 1 θέση Ψυχιάτρου, 1 θέση ειδικότητας Χειρουργού, και

 

β. Λοιπό Προσωπικό: 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Φαρμακείου και 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.