Νόμος 4602/19 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού σε ότι αφορά τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, για τα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκείται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου ΥΠΕΝ στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν τα εν λόγω έργα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.