Νόμος 4602/19 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 78 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του νόμου 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης.}

 

2. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του νόμου 4442/2016, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1, ισχύει αναδρομικά από τις 08-02-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.