Νόμος 4607/19 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμόδια Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή, κατά την έννοια του στοιχείου ι)γ' του άρθρου 3 του Κανονισμού αυτού, όπως ισχύει, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 115), όταν:

 

α) κράτος-μέλος καταγωγής, κατά την έννοια του στοιχείου ι)α' του άρθρου 3 του ίδιου Κανονισμού, όπως ισχύει είναι η Ελλάδα, και

 

β) η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, κατά την έννοια του στοιχείου β' του άρθρου 3 του Κανονισμού είναι εγκατεστημένη ή προωθείται εμπορικά στην Ελλάδα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.