Νόμος 4607/19 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Αρμόδια Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή, κατά την έννοια του στοιχείου ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-04-2013 (L 115), για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του όταν:

 

α) κράτος-μέλος καταγωγής, σύμφωνα με το στοιχείο ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισμού, όπως ισχύει, είναι η Ελλάδα, και

 

β) το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου Κανονισμού, είναι εγκατεστημένο ή προωθείται εμπορικά στην Ελλάδα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.