Νόμος 4607/19 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Παράταση προθεσμιών του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνονται κατά 1 μήνα οι προθεσμίες:

 

α) για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, της περίπτωσης ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύει, και της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 161 του νόμου [Ν] 4270/2014 και

 

β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων των προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2018 στον κρατικό προϋπολογισμό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.