Νόμος 4607/19 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στα παραδοσιακά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.}

 

2. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση 10% παρέχεται, εφόσον, μέχρι τις 18-05-2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, και μέχρι τις 31-05-2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.}

 

3. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α. για τα ολικού μήκους άνω των 7 έως και 8 m, σε 16 € ανά μήνα,}

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4211/2013) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός 3 ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων, δεν υποχρεούνται σε καταβολή του για τον μήνα αναχώρησής τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.