Νόμος 4609/19 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 10 του άρθρου 37 και η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005),

 

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016),

 

γ) η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974),

 

δ) η παράγραφος 17 του άρθρου 30Γ του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982).

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3884/1958 (ΦΕΚ 180/Α/1958) καταργείται από την έκδοση του διατάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 48, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά το ίδιο θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.