Νόμος 4609/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 888/1949


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον αναγκαστικό νόμο [Ν] 888/1949 (ΦΕΚ 42/Α/1949) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.}

 

2. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13

 

Πλέον του προσωπικού του άρθρου 9, είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού στις Μονάδες και Υπηρεσίες Οικονομικού, ως εξής:

 

α. οπλιτών όπλων και σωμάτων σύμφωνα με τους Πίνακες Οργάνωσης Υλικού,

β. πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 79/2018 (ΦΕΚ 148/Α/2018).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.