Νόμος 4609/19 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Όσοι διαγράφονται από 1 στρατιωτική σχολή, λόγω αποτυχίας τους κατά την εκπαίδευση, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ως αποτυχία κατά την εκπαίδευση νοείται η αποτυχία κατά τη στρατιωτική εκπαίδευση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.