Νόμος 4609/19 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 48.

 

3. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 48.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.