Νόμος 4613/19 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που απαιτούν τη συμπλήρωση θέσεων, δύναται να ανανεώνονται οι ως άνω κατάλογοι με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.}

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου δύναται να καλύπτεται και από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η διάρκεια της σύμβασης δύναται να ανανεώνεται, πέραν της διετίας και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.