Νόμος 4613/19

Ν4613/2019: Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4613/2019: Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 78/Α/2019), 24-05-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων μετατάξεων και αποσπάσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού

Άρθρο 3: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Είσπραξη και Απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 9: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3226/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004)

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005)

Άρθρο 12: Κύρωση Τροποποίησης Σύμβασης δωρεάς

Άρθρο 13: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2012/1992 (ΦΕΚ 28/Α/1992)

Άρθρο 14: Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών ανακατασκευής

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις θεμάτων δόμησης

Άρθρο 16: Παύση καταβολής προστίμων και αναστολή επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ 196/Α/2018)

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4579/2018 (ΦΕΚ 201/Α/2018)

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 20: Τροποποίηση άρθρου 2 του νόμου 4256/2014

Άρθρο 21: Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 22: Ελεγκτική αποζημίωση

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4575/2018

Άρθρο 24: Απαλλαγή από τα τέλη διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν πόσιμο νερό σε άνυδρα νησιά

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

Άρθρο 27: Προσθήκη εδαφίων στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995)

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-05-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.