Νόμος 4622/19 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Μισθολογικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται το ΜΚ 8 της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου 4354/2015.

 

2. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με το συντελεστή 1,40 και στη συνέχεια με τον συντελεστή 0,0915. Το μισθολογικό κλιμάκιο 19 για τους κλάδους του παρόντος Κεφαλαίου δεν μπορεί να ξεπερνά τον μηνιαίο βασικό μισθό των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στον κλάδο του παρόντος κεφαλαίου, κατατάσσονται αυτομάτως στο ΜΚ 8 της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας. Εφόσον έχουν ήδη καταταχθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο, επανακατατάσσονται στο αυτό κλιμάκιο. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου λαμβάνουν τις αποδοχές, όπως αυτές προκύπτουν από τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015 σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπαλλήλων ισχύει και για τον κλάδο του παρόντος Κεφαλαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.