Νόμος 4638/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δαπάνη του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορά στην καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών, που απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26-05-2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 02-06-2019, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίησή τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται νόμιμη και κανονική, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην των διατάξεων περί παραγραφής και πληρώνεται μέχρι 31-12-2019 σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.