Νόμος 4638/19 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα επιλογής Υπηρεσιακών Γραμματέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) μετά τις λέξεις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προστίθενται οι λέξεις των φορέων αυτών.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) μετά τις λέξεις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προστίθενται οι λέξεις των φορέων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.