Νόμος 4646/19 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 5%.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) για μερίσματα 5%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.