Νόμος 4650/19 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού - αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως περιγράφεται στην από 30-04-2018 υπογραφείσα τροποποίηση υπ' αριθμόν 6 της διακρατικής συμφωνίας με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής GR-D-SNY, γίνεται αποδεκτή η από 29-11-2018 πρόταση του αποκλειστικού κατασκευαστή των εν λόγω αεροσκαφών, LOCKHEED ΜΑRTIN, η οποία κατατέθηκε στις 29-11-2018 στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (με αριθμό πρωτοκόλλου 88055), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις από 03-10-2019, 11-11-2019 και 14-11-2019 δεσμευτικές επιστολές του, και περιλαμβάνει προγράμματα συνολικής πραγματικής αξίας $279.710.000 επ' ωφέλεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ως απαραίτητο μέτρο για την εγκαθίδρυση και συντήρηση εγχώριας τεχνολογικής - βιομηχανικής βάσης και με σκοπό την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της χώρας, ιδιαίτερα για την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών αλλά και για την επιχειρησιακή αυτονομία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι οικονομικοί φορείς επιλέγονται από τον αποκλειστικό κατασκευαστή για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των προγραμμάτων της πρότασης και τελούν υπό την έγκριση του ΥΠΕΘΑ.

 

Τα υπόψη προγράμματα αφορούν:

 

α. Κάλυψη αναγκών και επαύξηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων και ετοιμότητας των ΕΔ με παροχή υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και ανάπτυξη και υποστήριξη των υποδομών τους.

 

β. Εγκαθίδρυση δυνατότητας ανάλυσης αστοχιών και διακρίβωση σύνθεσης υλικών για τις ΕΔ.

 

γ. Κατασκευή επιπλέον υποσυγκροτημάτων αεροσκαφών, εγκατάσταση συλλογών αναβάθμισης αεροσκαφών, εγκαθίδρυση δυνατοτήτων εργοστασιακής συντήρησης με ανοδίωση, υγρού και ξηρού αποχρωματισμού και χρώσης αεροσκαφών, από την ΕΑΒ.

 

δ. Συναρμολόγηση και δοκιμές ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού αεροσκαφών.

 

ε. Κατασκευή καλωδιώσεων αναβάθμισης αεροσκαφών και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναβάθμιση των αεροσκαφών.

 

2. Το σχέδιο συμφωνίας που περιέχεται στην πρόταση και η Διακρατική Συμφωνία με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής GR-D-SNY, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την τροποποίηση υπ' αριθμόν 6, αποτελούν τα μοναδικά κείμενα για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου αποκλειστικού κατασκευαστή που άπτονται του προγράμματος εκσυγχρονισμού - αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.