Νόμος 4650/19

Ν4650/2019: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4650/2019: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/2019), 17-12-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

Άρθρο 2: Έγκριση 3 σχεδίων Συμφωνιών Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης Αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5

Άρθρο 3: Κύρωση του σχεδίου Συμφωνίας Διευθέτησης Διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της ThyssenKrupp Marine Systems και της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017)

Άρθρο 5: Ζητήματα σταδιοδρομίας

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017)

Άρθρο 9: Παράταση προθεσμίας αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Άρθρο 10: Αναστολή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995

Άρθρο 11: Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος

Άρθρο 12: Σύσταση, αποστολή και διάρθρωση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες

Άρθρο 14: Στελέχωση και διάθεση μέσων για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων

Άρθρο 15: Χρηματοδότηση

Άρθρο 16: Εξουσιοδοτική Διάταξη

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 96 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016)

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-12-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.