Νόμος 4663/1930 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφοιτοι του Στρατιωτικού Σχολείου Ευελπίδων κατατάσσονται άνευ εξετάσεων εν τη δευτέρα τάξει οιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εφ' όσον έχουν επιτυχώς εξετασθεί εις τα ανώτερα Μαθηματικά, άλλως κατατάσσονται εν τη πρώτη τάξει οιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής. Εξαιρετικώς δύνανται απόφοιτοι του ιδίου Σχολείου να καταταχθούν εις την τρίτη τάξιν οιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μετά επιτυχείς εξετάσεις εις τα μαθήματα των προηγουμένων τάξεων, διεξαγόμενες εις το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συμφώνως προς τις υπό της Συγκλήτου οριζόμενες λεπτομέρειες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.