Νόμος 4663/1930 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί απλών αρχιτεκτονικών ή οικοδομικών εργασιών και μέχρι διωρόφων κτιρίων, επιτρέπεται η άσκησις του επαγγέλματος άνευ χρήσεως του τίτλου αρχιτέκτονος ή μηχανικού:

 

α) Εις τους συμφώνως το άρθρο 3 του παρόντος ασκούντες το επάγγελμα του τοπογράφου.

β) Εις τους πτυχιούχους των σχολείων, εργοδηγών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή των κατ' απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ομοταγών προς αυτά κρινόμενων σχολών, τους κεκτημένους πτυχίον αντιστοίχου ειδικότητος.

γ) Εις τους μέχρι της ισχύος του παρόντος υπό των Γραφείων Σχεδίων Πόλεων αναγνωρισμένους εμπειροτέχνες, εφ' όσον θέλουν τύχει αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του εμπειροτέχνη, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων των πρακτικών αυτών γνώσεων γενησομένων εντός έξι μηνών το βραδύτερο από της ισχύος του παρόντος, κατά τα δια διατάγματος καθορισθησόμενα. Εξαιρούνται των εξετάσεων και δικαιούνται αυτοδικαίως αδείας εξασκήσεως του επαγγέλματος οι αναγνωρισμένοι εμπειροτέχνες, οι ασκούντες αποδεδειγμένως το επάγγελμα προ δεκαπενταετίας τουλάχιστον.

 

Προκειμένου περί της πόλεως των Αθηνών, οι ανωτέρω εν εδάφιο γ δικαιούνται ν' ασκήσουν το επάγγελμα εφ' όλης της εκτάσεως αυτής, πλην των υπό του από [ΠΔ] 14-05-1934 προεδρικού διατάγματος περί ύψους οικοδομών Αθηνών και περιχώρων καθοριζομένων τομέων Α, Β, Γ, Δ, και Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 6434/1934.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε από το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 795/1948.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.