Νόμος 4664/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), όπως ισχύει, η φράση μέχρι 31-12-2019 αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι 31-12-2020.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/Α/2014), η φράση μέχρι 31-12-2019 αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι 31-12-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.