Νόμος 4674/20 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:

 

α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:

 

α)α) κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, στάδια ή γήπεδα,

β)β) χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών,

γ)γ) σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα.

 

β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.

 

γ. Οι διαφημίσεις σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων και κάθε τύπου χρήσης οχημάτων που εκτελούν δημόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, εξαιρουμένων των μέσων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.}

 

3. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου 2946/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Τα φωτιζόμενα ή φωτεινά διαφημιστικά πλαίσια, στα οποία η προβολή των διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω οθονών οπίσθιου φωτισμού, πέραν των προδιαγραφών που ορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:

 

α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης μέσω πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνομία).

 

β. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων πολιτικής προστασίας.

 

γ. Δυνατότητα προβολής μηνυμάτων εξαφάνισης παιδιών και ηλικιωμένων.

 

δ. Δυνατότητα διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου (hot spot Wi-Fi).}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2946/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια άδειες μπορούν να χορηγούνται και σε ενιαίο έντυπο, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.