Νόμος 4675/20

Ν4675/2020: Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4675/2020: Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 54/Α/2020), 11-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πεδίο εφαρμογής και εθνική στρατηγική δημόσιας υγείας

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής της πολιτικής δημόσιας υγείας

Άρθρο 2: Αρχές της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 3: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

 

Κεφάλαιο Β: Πρόγραμμα πρόληψης των κινδύνων για την υγεία Σπύρος Δοξιάδης

 

Άρθρο 4: Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη

 

Κεφάλαιο Γ: Οργανωτική διάρθρωση της Δημόσιας Υγείας

 

Άρθρο 5: Δομές και όργανα δημόσιας υγείας

Άρθρο 6: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 7: Σύσταση Τμήματος Κινητοποίησης Κοινωνικού Κεφαλαίου Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 8: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 9: Φορείς δημόσιας υγείας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 10: Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 12: Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)

Άρθρο 13: Συντονισμός και Διατομεακή Συνεργασία για τη Δημόσια Υγεία

Άρθρο 14: Μετάταξη ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 13Α του νόμου 3370/2005

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17: Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού

Άρθρο 18: Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων

Άρθρο 19: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 20: Ζητήματα υπερωριακής εργασίας στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας κατά τη χρονική περίοδο αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Άρθρο 21: Νομιμοποίηση δαπανών και μεταφορά πιστώσεων προς φορείς του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.