Νόμος 4683/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις παρακλινικές εξετάσεις του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, ΚΥΑ ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 (ΦΕΚ 4898/Β/2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χορηγείται παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης τόσο των μη εκτελεσμένων παραπεμπτικών, που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, όσο και όσων θα εκδοθούν μέχρι την 30-04-2020, κατά 30 ημερολογιακές ημέρες σε σχέση με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης επί του παραπεμπτικού.

 

2. Η υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ΚΥΑ ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/2018 δεν ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την 30-04-2020.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 δύνανται να παραταθούν και πέραν της 30-04-2020 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, όχι όμως πέραν της 30-06-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.