Νόμος 4683/20

Ν4683/2020: Κύρωση της από 20-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/Α/2020) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4683/2020: Κύρωση της από 20-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/Α/2020) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 83/Α/2020), 10-04-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κύρωση της από 20-03-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Άρθρο 2: Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 3: Λοιπές παροχές Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 4: Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 4332/2015

Άρθρο 7: Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία

Άρθρο 8: Ιατρικές εξειδικεύσεις

Άρθρο 9: Ένταξη του Διδυμότειχου στις άγονες περιοχές

Άρθρο 10: Επίδομα θέσης ευθύνης

Άρθρο 11: Παράταση θητείας Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 12: Κριτήρια και μεθοδολογία Αξιολόγησης

Άρθρο 13: Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 14: Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 15: Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ' εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1)δ του άρθρου 265 του νόμου 4512/2018

Άρθρο 16: Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας

Άρθρο 17: Μη παρεμβατικές μελέτες

Άρθρο 18: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 19: Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας e-dapy

Άρθρο 20: Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 21: Νομιμοποίηση δαπανών για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Άρθρο 22: Παράταση συμβάσεων με παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 23: Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς προϊόντων ατομικής προστασίας και νοσοκομειακού εξοπλισμού από την ΙΦΕΤ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019)

Άρθρο 25: Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους

Άρθρο 26: Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

Άρθρο 27: Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για επιχειρησιακούς λόγους

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-04-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.