Νόμος 4685/20 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Οργανωτική διάρθρωση Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής διαρθρώνεται: σε μία Γενική Διεύθυνση η οποία αποτελείται από τις κάτω Διευθύνσεις:

 

α) Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής,

 

β) δύο Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες αποτελούνται από τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Τμήματος που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,

 

γ) Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού η οποία αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικού, το Τμήμα Προμηθειών και το Τμήμα Οικονομικού.

 

2. Στην Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν επίσης τα κάτωθι Αυτοτελή Τμήματα:

 

α) Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Τεχνολογιών Πληροφορικής,

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.