Νόμος 4685/20 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Ασφάλιση εργατών Σμύριδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης και αποκλειστικά για το έτος 2019, το σμυριδεργατικό δικαίωμα και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται, χωρίς την καταβολή πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων, αποκλειστικά για εργασίες διαλογής της ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία παραδόθηκε κατόπιν διαλογής έως 31-12-2019 στις αποθήκες του Δημοσίου, στο Καμπί Απειράνθου Νάξου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/59678/84/2019 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2778/Β/2019) σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΑΛΕ 22910601005 Πιστώσεις για δαπάνες λειτουργίας και εκμετάλλευσης αλυκών από το Δημόσιο, καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου του Ε.Φ. 1031204-0000000), εντός του οικονομικού έτους 2020, ως προς τον καθορισμό της μέγιστης ποσότητας ανά ποιότητα και περιοχή της παραλαμβανόμενης σμύριδας.

 

2. Για την εν λόγω δαπάνη και κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης λογίζεται ως νόμιμη και κανονική η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και η πληρωμή με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, εντός του οικονομικού έτους 2020 δαπάνης ύψους 399.700 € που αντιστοιχεί στο σμυριδεργατικό δικαίωμα και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, αποκλειστικά για εργασίες διαλογής και παράδοσης 150 στατήρων σμύριδας Β' Ποιότητας από έκαστο δικαιούχο σμυριδορύκτη, εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, αποκλειστικά για το έτος 2019. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Κανονισμού Ασφάλισης π. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (υπουργική απόφαση 55575/1965 (ΦΕΚ 816/Β/1965)).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.